UA-119116349-1

Výuka němčiny online (přes internet, např. přes Skype) s profesionální lektorkou a překladatelkou

Dobrý den, mé jméno je Jana Stránská. Pracuji jako profesionální online lektorka a překladatelka němčiny. Tento jazyk znám nejen po teoretické stránce, ale především z praxe. 

Co mohu nabídnout?

 • Individuální a přátelský přístup
  Většina studentů navštěvuje mé lekce dlouhodobě, velmi dobře se známe a já vím, co konkrétní student potřebuje, co ho zajímá nebo naopak, co mu tzv. nesedí. Nejčastěji se v online výuce setkávám s dospělými, kteří žijí v německy hovořících zemích, popř. pracují pro německy hovořící firmy v ČR. Učím ale také motivované děti (Deutsch als Fremdsprache). S prezenční výukou dětí, mládeže mám zkušenosti ze ZŠ, SŠ i JŠ. Co se volby vyučovací metody týče, jsem zastáncem komunikativního přístupu, ale nezatracuji ani klasické postupy zaměřené na gramatiku a překlad. U dětí se snažím v rámci možností online výuky o hravou formu a radost z učení. Svým studentům pozorně naslouchám a postup dolaďujeme společně. Ve většině hodin ale opravdu uplatňuji komunikativní přístup, to znamená, že většina lekce nebo veškerá komunikace je v němčině. Záleží samozřejmě na pokročilosti a přání studenta.
 • Studijní materiály
  Jsem zastáncem klasické tištěné učebnice, ale dokážu se obejít i bez ní. Z učebnic využívám např. Studio 21, Mittelpunkt neu, Grammtik aktiv (nakl. Cornelsen), Deutsch für Ärztinnen und Ärzte, Němčina pro právníky (M. Horálková a kol.), Wortschatz und Grammatik (Hueber), Hören und sprechen (Hueber). Kombinuji různé zdroje, pro zpestření zařazuji online cvičení (např. jako domácí úkol). Jako doplňkové zdroje doporučuji skvělá cvičení videa Nicos Weg z programu Deutsche Welle, zprávy DW v němčině (pomalá i rychlá verze), online cvičení nakladatelství Schubert, online cvičení z webu deutschlernerblog. de a také čtení a poslech zjednodušených i neupravených knih. Kromě toho mě studenti inspirují k vytvoření řady vlastních materiálů - tematických i gramatických. Pro vaši představu několik témat z poslední doby - transkripce a reprodukce rozhovorů Helmuta Schmidta se Sandrou Maischberger, Die Farm der Tiere (G. Orwell), roboti na vysávání, motorkářský sport, vinařství, recepty na oblíbená švýcarská jídla, rozhovory se známými osobnostmi - např. podcast se známým německým virologem Christianem Drostenem, s herečkou Katjou Riemann, nebo germanistkou z Keni Aumou Obamovou (sestra bývalého prezidenta USA), pohled do dějin německé medicíny s oblíbeným seriálem Charité, reprodukce a analýza pohovoru mezi lékařem a pacienty, nácvik pohovoru za účelem sestavení anamnézy, analýza záznamu jazykových projevů ze švýcarského a bavorského prostředí, definice základních pojmů z oblasti dědického práva...
 • Spolehlivost a ochotu
  Výuka probíhá v dohodnutých termínech, dochvilnost a přesnost obecně jsou vlastnosti, které v rámci národnostních stereotypů tak nějak k němčině patří, a tak se snažím držet i v tomto směru krok. Pokud se náhodou zapovídám v předchozí lekci a dorazím k vám o nějakou minutku později, určitě vám zpoždění bohatě vynahradím.
 • Využití mých pracovních listů
  Po dobu vašeho studia máte přístup k mým materiálům ve vaší složce cloudu a můžete si je stáhnout. Společně tam také můžeme psát do společného dokumentu, kterému obvykle říkám !Tafel.
 • Domácí úkoly
  Ráda zadávám domácí úkoly, na které pak v následující hodině navazujeme. Jsou nejrůznějšího druhu, podle zvolené učebnice a typu studenta. Např. v přípravě ke zkoušce B2 nebo C1 to často bývá písemné vyjádření vyžadované v písemné zkoušce - např. příprava formátu "Vortrag" na zadané téma, e-maily aj. Kromě toho to bývají např. i gramatická cvičení nebo čtení aktuálního článku, na který pak navážeme v konverzaci. Může se ale také jednat např. o poslechové cvičení nebo překlad.
 • Možnost srovnávání angličtiny a němčiny
  Mnoho chyb vzniká mylným přenosem informace z angličtiny, a naopak pochopení mnohých jevů v němčině předchozí znalost angličtiny velmi usnadňuje. Budete-li chtít, můžeme těchto skutečností využít ve prospěch vašeho studia němčiny.
 • Fakturace
  Ke každé platbě samozřejmě vystavuji fakturu. Aktuální přehled stavu vašeho předplatného je vám k dispozici pod tlačítkem Termíny.
 • Komunikační platforma, úložiště, zápis poznámek
  Výuka probíhá nejčastěji přes Skype nebo Teams, (výjimečně Zoom). Využívám sdílené obrazovky nebo cloudu, studentům často zapisuji paralelně s konverzací poznámky z ní. Zápis studentovi ukážu ve sdíleném prostředí. Jde např. o zápis chyb, které pak analyzujeme, nová slova nebo gramatiku. Na konci lekce jej má k dispozici v cloudu nebo zaslaném dokumentu.
Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.