UA-119116349-1

Výuka němčiny přes Skype s profesionální online lektorkou němčiny

Dobrý den, mé jméno je Jana Stránská. Pracuji jako profesionální online lektorka a překladatelka němčiny a dnes už mám za sebou zkušenost z několika let výuky německého jazyka přes internet. Tento jazyk znám nejen po teoretické stránce, ale především z praxe. 

Co mohu nabídnout?

 • Úvodní setkání na Skypu
  Před prvním setkáním mě budou zajímat vaše jazykové cíle. Např. pracujete nebo studujete v německy hovořící zemi a chcete lépe "vplout" do prostředí, potřebujete připravit na jazykovou zkoušku GI, telc nebo na zkoušku z němčiny pro lékaře (Fachsprachprüfung - FSP), žijete sice mimo německy mluvící oblasti, ale komunikujete pracovně s německými kolegy nebo obchodními partnery, ucházíte se o zaměstnání a chcete se připravit na nástupní pohovor, chcete zlepšit školní výsledky vašeho dítěte, chcete, aby si vaše děti zábavnou formou udržovaly znalosti nabyté pobytem v zahraničí...?) Během tohoto prvního setkání vás s vaším svolením pak ještě trochu "vyzpovídám" německy.. Pro studenty přicházející z tohoto mého webu poskytuji první setkání (asi 30 min) zdarma.
 • Individuální a přátelský přístup
  Velká část studentů navštěvuje mé lekce dlouhodobě, takže se již velmi dobře známe a já vím, co konkrétní student potřebuje, co ho zajímá nebo naopak, co mu tzv. nesedí. Výše uvedené otázky naznačují s jakými jazykovými cíli se nejčastěji setkávám, a to v uvedeném pořadí. Co se volby vyučovací metody týče, jsem zastáncem komunikativního přístupu, ale nezatracuji ani klasické postupy zaměřené na gramatiku a překlad. Svým studentům pozorně naslouchám a postup pak volíme společně. Ve většině hodin ale opravdu uplatňuji komunikativní přístup, to znamená, že většina lekce nebo veškerá komunikace je v němčině. Záleží samozřejmě na pokročilosti a přání studenta. U úplných začátečníků si více pomůžeme výkladem v češtině, ale zpravidla se velmi rychle dopracujeme k tomu, že němčina převáží. Mám ale zkušenost také se studenty, kteří naopak preferují striktně systematický gramaticko-překladový přístup a dosáhli tak pozurohodné jazykové úrovně. Mezi mými klienty jsou také lidé, kteří nepotřebují klasickou konverzaci vůbec, např. proto, že jejich životní partner je německy hovořící rodilý mluvčí. Tento typ studenta si pak zpravidla chce především zlepšit gramatiku a pak samozřejmě pracujeme se srovnáváním jazykových systémů němčiny a češtiny, popř.němčiny a angličtiny.
 • Studijní materiály
  Jsem zastáncem klasické tištěné učebnice, ale dokážu se obejít i bez ní. Z učebnic využívám např. Studio 21, Mittelpunkt neu, Grammtik aktiv (nakl. Cornelsen), Deutsch für Ärztinnen und Ärzte, Němčina pro právníky (M. Horálková a kol.), Wortschatz und Grammatik (Hueber), Hören und sprechen (Hueber), ale na přání např. i Německy s úsměvem (Fraus) aj. Kombinuji různé zdroje, pro zpestření zařazuji online cvičení (např. jako domácí úkol). Jako doplňkové zdroje doporučuji skvělá cvičení videa Nicos Weg z programu Deutsche Welle, zprávy DW v němčině (pomalá i rychlá verze), online cvičení nakladatelství Schubert, online cvičení z webu deutschlernerblog. de a také čtení a poslech zjednodušených i neupravených knih. Kromě toho mě studenti inspirují k vytvoření řady vlastních materiálů - tematických i gramatických. Pro vaši představu několik témat z poslední doby - roboti na vysávání, motorkářský sport, vinařství, recepty na oblíbená švýcarská jídla, rozhovory se známými osobnostmi - např. podcast se známým německým virologem Christianem Drostenem, s herečkou Katjou Riemann, nebo germanistkou z Keni Aumou Obamovou (sestra bývalého prezidenta USA), pohled do dějin německé medicíny s oblíbeným seriálem Charité, reprodukce a analýza pohovoru mezi lékařem a pacienty, nácvik pohovoru za účelem sestavení anamnézy, analýza záznamu jazykových projevů ze švýcarského a bavorského prostředí, definice základních pojmů z oblasti dědického práva...
 • Spolehlivost a ochotu
  Výuka probíhá v dohodnutých termínech, dochvilnost a přesnost obecně jsou vlastnosti, které v rámci národnostních stereotypů tak nějak k němčině patří, a tak se snažím držet i v tomto směru krok. Pokud se náhodou zapovídám v předchozí lekci a dorazím k vám o nějakou minutku později, určitě vám zpoždění bohatě vynahradím.
 • Využití mých pracovních listů
  Po dobu vašeho studia máte přístup k mým materiálům ve vaší složce cloudu a můžete si je stáhnout. Společně tam také můžeme psát do společného dokumentu, kterému obvykle říkám !Tafel.
 • Možnost srovnávání angličtiny a němčiny
  Mnoho chyb vzniká mylným přenosem informace z angličtiny, a naopak pochopení mnohých jevů v němčině předchozí znalost angličtiny velmi usnadňuje. Budete-li chtít, můžeme těchto skutečností využít ve prospěch vašeho studia němčiny.
 • Fakturace
  Ke každé platbě samozřejmě vystavuji fakturu. Aktuální přehled stavu vašeho předplatného je vám k dispozici pod tlačítkem Termíny.
 • Komunikační platforma
  Výuka momentálně probíhá přes Skype nebo Teams, (popř. Zoom), lze využít společné úložiště k ukládání souborů nebo jako náhradu sdílené obrazovky.
Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů