UA-119116349-1

Reference a zkušenosti studentů 

Všem vřele doporučuji hodiny s paní Stránskou. Její němčina je pohlazení pro uši. Je vidět, že je velmi zkušená ve výuce cizího jazyka – pohotová, nepřeberné množství materiálů k dispozici a také trpělivá 😊 A co víc, vždy v dobré náladě! Je to velká profesionálka. Vše je o domluvě. Paní Stránská je velmi flexibilní, ochotná a pokud to jde, vychází vstříc i s případným přesunem hodiny. Pokud zvažujete online výuku německého jazyka či stále váháte, paní Stránská je za mě určitě skvělá volba! Sylva Plchová, obchodní manažerka v nábytkářském průmyslu (spolupráce 2023- 2024)

S paní Stránskou jsem měl soukromé hodiny přes Skype téměř 3 roky. Cílem bylo udržet a zlepšit mojí úroveň německého jazyka ať už pro účely cestování, tak i pro pracovní komunikaci s německy mluvícími kolegy. Výuka probíhala na nejvyšší úrovni podle předem dohodnutého schématu. Využívali jsme široké množství výukových materiálů od učebnic, přes poslechy, aktuální články po gramatiku. Paní Stránskou mohu vřele doporučit jak pro dlouhodobou spolupráci, tak i pro přípravu na konkrétní jazykovou zkoušku nebo pracovní pohovor.

(Lukáš, projektový manažer v automobilovém průmyslu – spolupráce 2021-2023)

 

Lekce paní Stránské mohu vřele doporučit. Paní Stránská mi velmi pomohla s jazykovou přípravou na pohovor na Erasmus+ v roce 2019 a poté na pracovní pohovor do OSN v roce 2023.

Co je jedinečné na lekcích paní Stránské, je její flexibilita a pečlivá příprava. S prosbou o přípravu na oba pohovory jsem se paní Stránské ozvala na poslední chvíli. Paní Stránská mi však vyšla velmi vstříc se svými časovými možnostmi, přestože má nabitý rozvrh a zahrnula mě spoustou užitečných materiálů k tématu. I když téma, na které jsem se potřebovala připravit, bylo velmi specializované, paní Stránská si dala záležet na tom, abych měla k dispozici nadbytek zdrojů, ze kterých při jazykové přípravě čerpat a vytvořila si tak relevantní slovní zásobu.

Paní Stránská šikovně zmapovala, jaké mám v jazyce slabiny a zaměřila se na jejich posílení. Hned po několika málo dnech jsem cítila markantní zlepšení. K paní Stránské se příště velmi ráda vrátím.

(Nela Černota, 2019, 2023)

Paní Stránská mě připravovala na závěrečnou klauzurální zkoušku z německého jazyka na VŠ. Této zkoušky jsem se opravdu velmi obávala, ale díky paní Stránské jsem ji úspěšně zvládla. Její lekce jsou opravdu na vysoké úrovni. Má nekonečné množství různých materiálů a výuku dokáže přizpůsobit individuálním požadavkům. Na všechny lekce je vždy perfektně připravená. Látku dokáže srozumitelně vysvětlit a lekce s ní jsou opravdovou zábavou. Lektorku jednoznačně doporučuji! 🙂

(Alena Matějovská, nyní již absolventka magisterského studia germanistiky, spolupráce jaro 2022)

Paní Stránská je skvělá jak po stránce profesní, tak i lidské. Soukromé lekce má vždy připravené a uzpůsobené požadavkům a potřebám žáka. Její jazykové dovednosti jsou samozřejmě excelentní a zároveň dokáže snadným způsobem vysvětlit nejasnosti, na které během lekce případně narazíme. Vzhledem k tomu, že má hodnotné profesní zkušenosti, strávila několik let v německy mluvících zemích a setkává se s lidmi, kteří němčinu využívají k různým účelům, tak dokáže poradit i v praktických oblastech týkajících se studia/práce v německy mluvících zemích apod. Mé osobní zkušenosti s online výukou paní Stránské jsou tedy jen ty nejlepší a být na Vašem místě, rozhodně bych neváhala si u ní lekce objednat!

 (Kateřina Kadlecová, studentka prestižní francouzské univerzity Sciences Po a Europa-Universität Viadrina, němčina  - spolupráce od r. 2019 do 2021)

V létě 2018 jsem začal studovat magisterský program Finance na Stockholm School of Economics a rozhodnul jsem se naučit se (po angličtině) druhý cizí jazyk. Přestože jsem měl němčinu na střední škole, neuměl jsem ani pořádně skloňovat členy, když jsem se s paní Stránskou začal učit němčinu v říjnu 2018. Probírali jsme spolu gramatiku, snažili se konverzovat a obvykle jsem dostal i nějaký domácí úkol. Ohromně mi vyhovovalo individualizace výuky dle toho, co se chci naučit, co mi zrovna jde a nejde. Výuka po Skype pro mne byla ideální, protože jsem byl v zahraničí.

Němčina mne začala velmi bavit a měl jsem radost z pokroků, které jsem začal cítit už po prvních pár lekcích. Rozhodl jsem se proto využít toho, že jsem byl stále student a našel jsem si letní stáž v bance ve Vídni. Požadavkem byla plynulá němčina, což jsem v únoru, když jsem dělal pohovor, ještě neměl, ale asi na mě viděli, že mě němčina baví a že se jí opravdu naučit chci. Když jsem v červenci 2019 nastoupil na onu stáž, mluvil jsem ještě občas s některými kolegy anglicky, ale po pár týdnech už jsem mluvil výhradně německy. Někdy to bylo obtížné, ale moji kolegové chápali, že si chci němčinu zlepšit a snažili se mi pomoci. Ke konci stáže jsem už v práci mluvil bez problémů.

Po škole, kterou právě dokončuji, budu pracovat v Praze v jedné mezinárodní poradenské společnosti, která se věnuje firemní strategii. Chci se zaměřit na energetický sektor a pracovat, mimo jiné, na projektech v německy mluvících zemích. Němčina je pro mne tedy cenná kariérně, ale ještě důležitější pro mě je osobní obohacení, které mi přinesla. Baví mě v němčině číst, německy mluvící země mě zajímají kulturně a mám hodně kamarádů Němců a Rakušanů (ty vždy nadchne, když použiji nějaká rakouská slova). „Cestu němčinou,“ kterou jsme si s paní Stránskou prošli, jsem si ohromně užil a rozhodnutí začít bylo jedno z nejlepších v mém životě!

Rád bych se podělil o to, co mi, mimo paní Stránskou, pomohlo při studiu. Třeba to někoho inspiruje. Jako u všeho, hodně pomáhá, když si člověk najde něco, co ho baví. Vidím čtyři základní způsoby použití jazyka – poslech, čtení, mluvení, psaní – a já jsem se snažil cvičit alespoň trochu každé z nich. Ideální je, snažit se začlenit němčinu do každodenního života.

Poslech: Já jsem například sledoval Youtube kanál Easy German, při kterém se člověk kromě poslechu němčiny od rodilých mluvčích dozví i něco o kultuře a společnosti v Německu. Dobrý kanál je také German with Jenny. Na cestách (např. na kole do školy) jsem poslouchal německé podcasty – např. DW Der Wirtschafts-Podcast nebo Zeitsprung (o historii). Dobré podcasty má také Die Zeit. Dobré jsou také televizní zprávy Tageschau. Zaujaly mě seriály Bad Banks z bankovního prostředí a Charité z prostředí berlínské nemocnice.

Čtení: Já jsem si například předplatil Handelsblatt.de (přirovnal bych k českým Hospodářským novinám) a četl německé noviny. Z počátku jsem si každý den vytisknul dva tři články a překládal si slova, kterým jsem nerozuměl, po třech měsících už jsem dokázal číst bez problémů a používal Handelsblatt jako primární zdroj informací. Dvojjazyčné knihy jsem četl dvě nebo tři, ale největší zadostiučinění jsem měl, když jsem si ve vídeňském antikvariátu koupil Das Schloss od F. Kafky a přečetl celý v originále (samozřejmě s výraznou podporou slovníku).

Mluvení: Trochu těžší, já jsem se snažil mluvit německy se svými kamarády – ať už s Čechy, kteří byli rádi, že si mohli němčinu procvičit, nebo Němci, kteří mi vždy rádi pomohli. Nejvíce mi ale s mluvením určitě pomohla paní Stránská.

Psaní: Mám ve zvyku si sepsat svoje myšlenky, když se např. nad něčím rozhoduji nebo uvažuji. To jsem dělal německy. Pokud si píšete deník, proč ho nepsat německy? Pokud máte blog, proč ho nepřekládat do němčiny?

V určitou chvíli jsem měl pocit, že mě nejvíce limituje malá slovní zásoba – pomohl mi Goethe Zertifikat B1 Wortliste (dostupné zdarma na goethe.de) a Deutsch üben: Wortschatz & Grammatik B2 (dostupné na shop.hueber.de buď tištěné nebo v pdf).                                                                                                           

    (Pavel Hloušek, student, nyní již absolvent Stockholm School of Economics,  němčina,  spolupráce 2018 - 2019)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dobrý den, rozhodně mohu jen doporučit soukromé hodiny.  V rámci hodin angličtiny jsem již měla možnost spolupracovat s několika dalšími lektory a momentálně probíhající lekce s Mgr. J. Stránskou si nemůžu vynachválit. Přizpůsobení požadavkům je zde na nejvyšší úrovni. V hodinách jsou zahrnuty všechny jazykové stránky jako je čtení, poslech, psaní, ale i mluvený projev.

(Valentýna, studentka čtvrtého ročníku gymnázia, lekce angl. jazyka 2018-2019)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Paní Stránská mě připravovala na zkoušku z českého jazyka na úroveň B1. Zkoušku jsem složila úspěšně. Nejvíc jsem se obávala mluvení a psaní a paní Stránská mi tím pomohla. Lekce vždy připravilla tak, aby mi pomohly odstranit mé slabiny a také srozumitelně vysvětlila všechny obtížné body. Na hodinách češtiny byla vždy přátelská, příjemná a zároveň profesionální atmosféra. Paní Stránskou mohu jednoznačně doporučit.

Marina, spolupráce v r. 2022