UA-119116349-1

Chcete vědět a pochopit, jakými tématy žije současné Německo?

Nejrychleji Vás s aktuálními společenskými tématy seznámí diskusní pořady, musíte už se ale slušně ohánět němčinou, od B1+ už by to měl být smysluplný způsob tréninku. Mám své tři oblíbené moderátory: Markuse Lanze, Maybritt Illner a Sandru Maischberger. Pro elementární porozumění je dobré orientovat se v barevné symbolice německého politického světa. Jestlipak víte, proč se současná vládní koalice nazývá zkráceně jen "Ampel" ? Víte která strana má označení Gelb, která Rot a která Schwarz (ta je ale aktuálně samozřejmě v opozici, ale kdyby tomu tak nebylo, jmenovala by se současná koalice pravděpodobně Jamaica)?

Řešení: SPD (sociální demokraté), FDP (liberálové), CDU/CSU (křesťané podle názvu, politicky pravý střed)Grüne, ty ale představovat netřeba, neb mají barvu v názvu.

Jedno z témat, kterými Německo v roce 2023 opravdu opět žije, je uprchlická krize. Němci zažili takovou krizi v roce 2015/16. Všichni si pamatujeme na legendární kancléřčin proslov se zlidovělým špruchem  "Wir schaffen das". Bohužel dnes, po více než 7 letech Německo opět zjišťuje, že "to nezvládá" a snaží se hledat cestu "z toho ven". Jen se to stále nedaří. V kancléřčině době přišlo do Německa asi 300 000 lidí, především Syřanů. V letošním roce se očekává stejně masivní proud uprchlíků, především cestou z Itálie. K tomu je ale třeba přidat 1,1 milionů Ukrajinců, kteří už jsou v zemi. (Jejich integrace ale probíhá, i přes velké množství snáze, protože na rozdíl od první krize, se v případě Ukrajinců jedná především o ženy a děti.) Kommunen (obce) bijí na poplach, spolkové země svolávají Gipfel (vrcholné setkání zástupců spolkových zemí a federace/Bund), ale řešení jsou stále nedostatečná a provizorní a integrace se nedaří. Němci si uvědomují, že tentokrát jde o všechno, krajně pravicová AfD ze situace nehorázně těží a nedávno (jaro 2023) překonala v průzkumech vládnoucí sociální demokraty (SPD). Hrozí odchod kvalifikované pracovní síly a země vchází do recese. Nedaří se navíc ani odsun těch, kteří už nemají právo v zemi nadále pobývat. Takových žadatelů o azyl je nyní oficiálně 300 000, ale odsunout se podařilo jen u 13000. Pokud Vás to zajímá klikněte na odkazy níže, tam se dozvíte víc. Dozvíte se např., jakou roli v migrační politice hraje Turecko a jakou roli hrají v turecké politice němečtí Turci a kolik takových Turků v Německu žije. A také uslyšíte srovnání přístupu k migračním vlnám v různých evrospkých zemích (Švýcarsko vs. Německo, Skandinávie).

Nenechte se odradit lehce bulvárně znějícím textem v podtitulku, za podcastem jsou prestižní média - Standard a Spiegel.

K pádu švýcarské Credit Suisse

Pokud žijete ve Švýcarsku, jistě vás neminulo téma, kterým v současnosti žije tamní veřejnost. - Jde o potíže jejich největší banky (Credit Suisse) a její následné (státem nařízené) převzetí a záchrana švýcarskou UBS. Její selhání vnímají švýcarští občané jako obrovskou ostudu pro CH, proslulé svým bankovnictvím. Zde k tomu přidávám slovní zásobu a tip na pozoruhodný příspěvek v pořadu švýcarské SRF 10 vor 10 z 21.3.2023. Bohužel tento link se zarputile ztrácí, a proto Vás musím odkázat na vyhledávač. Slovíčka zde níže:

Einige Vokabeln zu diesem Text:  

Die Übernahme der Credit Suisse wirft weitere Fragen auf. Převzetí CS vyvolává další otázky.

Kritik der Boni-Kultur in der Credit Suisse (= die CS /ce:es/) 

der Verlust - ztráta

von der Steuer abziehen strhnout, odpočítat z daní

freiwillig auf Boni verzichten dobrovolně se vzdát prémií 

Boni auszahlen vyplácet prémie

Brand-Beschleuniger Social Media. "Urychlovač požáru"  ...         

Twitter  und Co. sollen die Krise befeuert haben. Twitter a spol. prý krizi podnítily.

Die Geschäftspolitik großer Firmen folgt nicht immer purer Logik.  Obchodní politika velkých firem se neřídí vždy čistou logikou.

pur – ryzí

Ausschüttungen behalten ponechat si vyplacené částky

Spätestens jetzt nach der Notrettung gibt es dafür kein Verständnis mehr. Nejpozději nyní po převzetí banky z důvodu její záchrany v nouzi pro to není pochopení.

die Notrettung záchrana v nouzové situaci

die Verantwortlichen zur Verantwortung ziehen přinutit zodpovědné osoby k tomu, aby nesly odpovědnost, doslova "přitáhnout k odpovědnosti"

Ein Drittel Milliarde Franken für Grundgehälter und Boni. třetiny milardy franků na platy a prémie 

fünf Jahre im Amt – 5 let ve funkci

Bisher einen Lohn von … Millionen Franken erhalten. 

Verluste schreiben = být ve ztrátě

Obwohl die Bank Verluste geschrieben hat,.... Ačkoli byla banka ztrátová,...

In den letzten Jahren hat sich die Unsitte breitgemacht, dass … v posledních letech se rozšířil zlozvyk…

Das war ihre Leistung. Sie war negativ. Moralisch und wirtschaftlich macht es keinen Sinn. To byl jejich výkon. ..Morálně a hospodářsky to nedává smysl.

die Führung eines Unternehmens vedení podniku

Geld zurückzufordern sei schwierig. Požadovat peníze zpět je prý těžké. (sei = Konjunktiv I)

Viele hoffen, dass auch im Falle Credit Suisse Druck auf die ehemaligen Topkader kommt. Mnozí doufají, že i v případě Credit Suisse bude na bývalé vrcholové manažery vyvinut tlak.

ehemalig bývalý

abstimmen gegen etw. hlasovat proti něčemu

Boni zurückfordern = požadovat zpět (vyplacené) prémie

 

Tady můžete trénovat rakouskou němčinu poslechy z každodenních životních situací:

A teď malá ochutnávka ze švýcarské němčiny:

Nedávno jsme s některými pokročilými studenty hovořili o tomto videu - tedy o tom, jak byla nakonec přes odpor německých bezpečnostních služeb odprodána část hamburského přístavu čínskému rejdařství Cosco.  Ještě před tím, než byl tento projekt realizován vznikl pozoruhodný dokument DW (níže)  o rostoucím vlivu Číny a o její snaze získat podíly ve významných evropských přístavech. 

Chinas Griff nach Europa, Die neue Seidenstraße:

 

Stránky pro studium němčiny:

 

Pokud se potřebujete rychle dostat zpět do kondice (až do úrovně B1.2 + v této úrovni  i s profesním prostředí) doporučuji rozhodně výukový kurz Nicos Weg. Učí živou němčinu na příběhu mladého Španěla jménem Nico v Berlíně. Mnoho lidí se domnívá, že jde o totéž prosté video bez cvičení, které lze najít na youtube, ale to je omyl. Zde jde o sekvence filmu v délce asi 3 minut doplněné spoustou cvičení různého zaměření. K dispozici je mutace s instrumentáží a doplňkovými materiály v němčině, angličtině, ruštině aj. Vše lze stáhnout, včetně transkriptu textů, slovíček s vysvětlením v něm. a překladem do zvoleného instrumentážního jazyka. Cvičení naleznete dole na úvodní stránce s videem pod tlačítkem "Start". Dokonce je tamtéž k dispozici desetiminutový tutoriál k tomu, jak online kurz Nicos Weg používat. Najde se i mobilní aplikace. Nevýhodou z mého pohledu je určitá rozvleklost. 

Komu práce s online cvičeními k videokurzu nevyhovuje, ten může vyzkoušet např. tato cvičení nakladatelství Schubert: (Doprovodná cvičení k učebnici Erdkundungen dosahují až na úroveň C2, ale je tu i řada cvičení k nižším jazykovým úrovním.)

Skvělé, ale poněkud nepřehledné stránky najdete zde:

Z Deutschlernerblogu využíváme často online cvičení na koncovky přídavných jmen:

Výborné jsou podcasty novinářky Annik Rubens, určené dospělým, kteří se učí německy. Můžete poslouchat, číst a stahovat si jejich pomalé verze. Některé služby jsou zpoplatněné. Vhodnější jsou pro studenty od úrovně B1 a výš. 

Výukové programy a pro studenty upravené zpravodajství mnohojazyčného programu Deutsche Welle.

Pod tímto tlačítkem najdete obrovskou nabídku videí a poslechů pro studenty němčiny všech úrovní:

Tip na to, jak v Německu "zapadnout":

Jedna z věcí, které se doporučují na začátek, pokud chcete vplout mezi německé domorodce, jsou německé Vereine, tedy spolky. V nich se můžete rychle seznámit s místními, ale také se v nich můžete věnovat nejrůznějším (často bizarním) činnostem. Na univerzitě v tomto smyslu výborně fungoval spolek internacionálního vaření. Němci jsou zvědaví, na cizí dobroty zvlášť.

Zajímavá kniha pro ty, kteří pracují s německými obchodními partnery:

Perfekt geplant oder genial improvisiert?

Tak tenhle nadpis jsem si půjčila z knihy německo-českého tandemu specialistů na kulturní rozdíly mezi Čechy a Němci. Jejich kniha je prý ve významných česko-německých firmách součástí coachingu managementu.

Co myslíte, která část se vztahuje na český a která na německý styl práce?

Sylvia Schroll-Machl, Ivan Nový: Perfekt geplant und genial improvisiert. Erfolg in der deutsch-tschechischen Zusammenarbeit (4. přepracov. vydání, 2008)

Že to nebylo těžké uhodnout!

Znáte dobře pět tisíc nejpoužívanějších německých slov?

Tento test Vám pomůže zodpovědět otázku v nadpise:

Nová kniha o současném Německu: Německo 1989 - 2021

V této kategorii se nenachází žádný článek.