UA-119116349-1

Cena lekcí německého jazyka, German lessons

Balíček lekcí s konkrétní doporučenou učebnicí - pouze stávající studenti

(Probereme ústně, je třeba stejné vydání.)

450,-/45min/20lekcí, tedy celkem 9000,- Kč. Doba platnosti 7 měsíců od data splatnosti.

465,-/45min/10lekcí, tedy celkem 4650,-Kč. doba platnosti 4 měsíce od data splatnosti.

Lekce v délce 45 min:

490,-/45min

Co je v ceně lekcí v délce 45 minut?*

Součástí lekce jsou pracovní listy, testy, obrázky, texty, videa a podcasty, případně doporučím pořízení vhodné učebnice. Možnou a doporučenou součástí lekce  je od úrovně A2+ také produktivní domácí úkol v rozsahu cca. 200 slov  nebo adekvátně dlouhá nahrávka (např. formální mail, popis fotografie nebo obrázku, převyprávění obsahu knihy nebo filmu aj. ).  Pokud mi úkol zašlete v předstihu alespoň dvou dnů, budu moci vypracovat korekturu předem a budeme moci navázat na téma úkolu v lekci

Lekce s online podporou 750,-/55min

1 online setkání  (55 min) + online komunikace mailem/GC po dobu dalších 4 dní daného týdne

Lekci provází po do dobu 4 dní feedback formou písemné komnunikace přes mail/Google Classroom. (Lze se např. domluvit takto: písemné konzultace - pondělí, úterý, středa, čtvrtek - online setkání na Skypu nebo GM a pátek poslední písemná komunikace k lekci. Lze se domluvit i jinak, ale veškeré konzultace musí proběhnout rámci 5 dnů jednoho týdne.) Student zpracovává úkoly dle předběžného plánu na daný týden a formuluje  svá přání a dotazy, v každý ze 4 dnů provázejích lekci dostává ode mě mail se zpětnou vazbou, tedy vysvětlením problematických jevů a doplňkovými cvičeními. Většinou po třetím dni písemných konzultací proběhne online setkání, při němž procvičujeme témata dle předem dohodnutého plánu.

Jak je možno lekce uhradit?

Balíčky lekcí se hradí předem, tak, aby úhrada byla na účtu před první lekcí. Jinak je třeba uhradit cenu jako pro jednotlivé lekce. Ostatní lekce: a) Lekce v délce 45 minut, kterou nejsou součástí balíčk lekcí se hradí následně na konci měsíce. b) Lekce s online podporou se hradí tak, aby platba byla na účtu před ústní online konzultací.

Lekce je možno uhradit v eurech.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.
  • Vaše případné opoždění před plánovaným začátkem lekce
    Pokud se vám nedovolám v domluveném čase, pošlu zprávu a počkám 15 minut. Pokud se mi do té doby neozvete, déle již čekat nebudu a lekce propadá.
  • Storno podmínky
    Lekce je možno stornovat, ale nejpozději 24 hodin předem, a to mailem. Vždy na takový mail zareaguji a potvrdím storno, abyste měli jistotu, že ke mně informace dorazila. V případě pozdějšího storna lekce bohužel propadá. Prosím snažte se stornování a změny termínů omezit, aby nedocházelo k blokování termínu pro jiné zájemce. Pokud si nejste jisti svými časovými možnostmi, můžete objednat jednotlivou lekci např. jen den předem.
  • Úhrada
    Fakturační údaje, včetně čísla účtu a data splatnosti, jsou uvedeny ve faktuře.
Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.