UA-119116349-1

 Mé zkušenosti s překladem z němčiny do češtiny nebo naopak

Co jsem v této jazykové kombinaci překládala nebo konsekutivně tlumočila (seřazeno chronologicky):

různé podklady pro trestní řízení, k žádostem o převzetí trestních řízení nebo o právní pomoc ze zahraničí,

podklady pro zvláštní matriku v Brně,

překlad webových stránek k produktu z kategorie doplněk stravy,

všeobecné obchodní podmínky, zásady ochrany osobních dat,

výuční a živnost. listy, životopisy, reference, motivační dopisy

texty z oblasti sociální práce,

žádosti o různé formy právní pomoci mezi státními orgány,

podklady pro pracovní agenturu: vzory různých smluv pro brigádníky a vzory výpovědí,  relevantní části souvisejícího německého zákona o převádění zaměstnanců AÜG (tzv. equal pay),

pracovní smlouvy,

potřebnou dokumentaci v souvislosti s nástupem lékaře v německé nemocnici,

vysvědčení, rodné listy, doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, dotazník k uzavření manželství a další podklady k uzavření manželství, maturitní vysvědčení a hodinové dotace předmětů,

beletrie - novela pro děti v německo-českém vydání,

předvolání, žalobu, zpětvzetí žaloby, úmrtní listy, lékařskou dokumentaci

výpisy z obchodního rejstříku, výpis z katastru nemovitostí,

různé úřední záznamy, protokol výslechu svědka, dokumentace v souvislosti se stíhanou trestnou činností

nájemní smlouvy, 

komunikaci mezi firmami navzájem a mezi firmou a státními orgány (orgány místní samosprávy, celnice, cizinecká policie, inspekce životního prostředí), provozní porady, pokyny pro výrobu, reklamní letáky,

kolektivní smlouvu, bezpečnostní předpisy, smlouvu mezi bezpečnostní agenturou a jejím klientem, smlouvy o dílo,

pro Pražský hrad část katalogu výstavy o Rudolfu II.,

slovníková hesla středně velkého slovníku nakl. KPS a Fragment

 

.