UA-119116349-1

Překlady

Hlavní jazyková kombinace:

němčina - čeština a naopak, 

také úřední překlady s kulatým razítkem

Příležitostně:

překlady z angličtiny do němčiny

Podrobnosti zde níže

Příležitostně

Překlady běžných textů z angličtiny do češtiny a naopak

Překlady z angličtiny do němčiny

Podrobnosti zde níže

Překlady z německého jazyka do češtiny i naopak

Včetně úředních překladů s kulatým razítkem

Začněte psát zde...

Co jsem v této jazykové kombinaci překládala nebo konsekutivně tlumočila (seřazeno chronologicky):

všeobecné obchodní podmínky, zásady ochrany osobních dat

výuční a živnost. listy, životopisy, reference, motivační dopisy

texty z oblasti sociální práce,

žádosti o různé formy právní pomoci mezi státními orgány,

podklady pro pracovní agenturu: vzory různých smluv pro brigádníky a vzory výpovědí,  relevantní části souvisejícího německého zákona o převádění zaměstnanců AÜG (tzv. equal pay),

pracovní smlouvy,

potřebnou dokumentaci v souvislosti s nástupem lékaře v německé nemocnici,

vysvědčení, rodné listy, doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, dotazník k uzavření manželství a další podklady k uzavření manželství, maturitní vysvědčení a hodinové dotace předmětů,

beletrie - novela pro děti v německo-českém vydání,

předvolání, žalobu, zpětvzetí žaloby, úmrtní list

výpisy z obchodního rejstříku, výpis z katastru nemovitostí,

různé úřední záznamy, protokol výslechu svědka, dokumentace v souvislosti se stíhanou trestnou činností

nájemní smlouvy, 

komunikaci mezi firmami navzájem a mezi firmou a státními orgány (orgány místní samosprávy, celnice, cizinecká policie, inspekce životního prostředí), provozní porady, pokyny pro výrobu, reklamní letáky,

kolektivní smlouvu, bezpečnostní předpisy, smlouvu mezi bezpečnostní agenturou a jejím klientem, smlouvy o dílo,

pro Pražský hrad část katalogu výstavy o Rudolfu II.,

slovníková hesla středně velkého slovníku nakl. KPS a Fragment

 

Pro cenu překladu mě prosím kontaktujte s konkrétním požadavkem, zašlu vám odhad ceny s návrhem horní hranice, kterou za žádných okolností nepřekročím.

IČ: 655 89 645

Nejsem plátcem DPH.

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE:

jaja.stranska@seznam.cz

Tel: +420 607 521 323

Překlad z angličtiny do němčiny

Pokud potřebuje přeložit např. abstrakt disertační práce nebo webové stránky z angličtiny do němčiny,  mohu vám rovněž nabídnout své služby. Pokud vás zajímá cena takového překladu z angličtiny, obraťte se na mě prosím s konkrétním požadavkem a já vám obratem pošlu cenovou kalkulaci. Překlad opačným směrem mohu sice provést také, ale zakázky, kde je angličtina cílovým textem a němčina zdrojovým, přijímám jen zcela výjimečně. V jazykové kombinaci angličtina - němčina mám zkušenosti s překladem rozsáhlého reklamního textu webových stránek, s překlady abstraktu disertační práce a vědeckého článku z oblasti archeologie.

.